ติดต่อเรา

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง
1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7557 0560 , 0 7557 0561   โทรสาร 0 7557 0561
E-Mail : trang@otep.mail.go.th