อย่าพลาดชม

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมาการ สกสค. ในรายการ Eduguide 4.0 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.40 – 10.50 น.
sYAmUynMW7_1542273884