โครงการทำบุญวันธรรมเสวนะ “เทศกาลเข้าพรรษา”

ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบให้ ดร.วิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ ช่วง “เทศกาลเข้าพรรษา” พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และข้าราชการสังกัดต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว21-25 สค 60_170821_0001