กำหนดการตรวจสุขภาพของคณะแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.)

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยโรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.) ได้กำหนดการตรวจสุขภาพของคณะแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลครู (สถานพยาบาล สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพ