กิจกรรมวันรักต้นไม้

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2562 โดย ดร.สวนดี นานอนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้รอบอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง

DSC04072

DSC04074

DSC04075

DSC04076

DSC04077

DSC04078

DSC04079

DSC04080

DSC04082

DSC04083

DSC04084

DSC04086

DSC04096