ขอแสดงความยินดี

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 สายที่ 3 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
🙏เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้🙏
82581

82582

82584

82585

82588

82589