จัดประชุมร่วม

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง จัดประชุมร่วม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง , ธนาคารออมสินเขตตรัง และ บริษัท มหานครเอสเตทแมนเนจเมนต์ จำกัด วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เป็นประธาน
DSC07380

DSC07381

DSC07382

DSC07384

DSC07386

DSC07388

DSC07391

DSC07392

DSC07394

DSC07395

DSC07396

DSC07397

DSC07399

DSC07401

DSC07404

DSC07407

DSC07408

DSC07410

DSC07412

DSC07422

DSC07425

DSC07432

DSC07435

DSC07439

DSC07445

DSC07448

DSC07452

DSC07459

DSC07463

DSC07467