ข้าราชการบำนาญตรวจสอบข้อมูล

 

IMG_3009

ข้าราชการบำนาญ ให้ความสนใจในการขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ให้เป็นปัจจุบันษภาคม 2559  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง