ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ

“ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ”

          ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรังพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง

  1. นางสาวอุทัยวรรณ   สายพัฒนะ              ประธานกรรมการ
  2. นางสาวกัญญาณัฐ   แจ่มมี                       กรรมการ
  3. นางสาวธิดารัตน์       อัคนิจ                       กรรมการและเลขานุการ

13446166_10206423989814553_1676008438_o (1)

13487847_10206443766108948_696880507_n

 

IMG_3030

 

IMG_3032