ต้อนรับศูนย์ดูแลครูฯผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมปอง บัวบาน รองประธานกรรมการ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น.
DSC03587

DSC03588

DSC03589

DSC03590

DSC03591

DSC03592

DSC03594

DSC03595

DSC03596

DSC03597

DSC03599

DSC03600

DSC03601

DSC03602

DSC03603

DSC03605

DSC03609

DSC03612

DSC03617

DSC03620

DSC03623

DSC03625

DSC03626