นิทรรศการ เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ในระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้นำผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ มานำเสนอของแต่ละจังหวัด ซึ่งนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และได้เดินตรวจเยี่ยมบูธของแต่ละจังหวัด พร้อมด้วยนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และพลเอก โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในงาน ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ คณะผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสังกัดจังหวัดตรัง ได้ร่วมต้อนรับในการเยี่ยมชมผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ของจังหวัดตรัง และขอแสดงความยินดีกับ นางเสาวลักษณ์ ทองย้อย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นจาก 4 ภูมิภาค (ตัวแทนภาคใต้) ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

DSC02796

DSC02797

DSC02798

DSC02807

DSC02811

DSC02815

DSC02821

DSC02834

DSC02835

DSC02836

DSC02862

DSC02863

DSC02865

DSC02866

DSC02874

DSC02882

DSC02888

DSC02889

DSC02892

DSC02893

DSC02894

DSC02895

DSC02896

DSC02897

DSC02898

DSC02901

DSC02902

DSC02903

DSC02905

DSC02910

DSC02911

DSC02913

DSC02914

DSC02916

DSC02917

DSC02918

DSC02919

DSC02920

DSC02921

DSC02922

DSC02923

DSC02924

DSC02925

DSC02926

DSC02927

DSC02928

DSC02929

DSC02930

DSC02931

DSC02932

DSC02933

DSC02934

DSC02936

DSC02937

DSC02938

DSC02939

DSC02940

DSC02941

DSC02942

DSC02943

DSC02944

DSC02947

DSC02948

DSC02949

DSC02950

DSC02951

DSC02955

DSC02957

DSC02983

DSC02985

DSC02991นครั้งนี้ด้วย