ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความสนใจเช่าบูชา

การจัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรรค์ (พระพุทธรูปประจำกระทรวง)

  1. พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 3 นิ้ว ทองเหลืองรมดำ จำนวน 10 องค์ องค์ละ 2,000.00 บาท
  2. เหรียญนวโลหะ จำนวน 1,000 เหรียญ เหรียญละ 149.00 บาท

จองเหรียญ 002

จองเหรียญ 001