ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง

    ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน21247658_1771909986170342_308631730_o 21191433_1771909882837019_1598512130_o 21198066_1771909856170355_1578540905_o 21198146_1771910022837005_1115582282_o 21215985_1771909919503682_1205661611_o 21245737_1771909956170345_1736428303_o