ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) และระดับปริญญาตรี วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน

29365766_2031536953767650_3049195728099344384_o

29365593_2031536537101025_8631974908714287104_o

29432445_2031536860434326_2796301929087500288_o

29389220_2031536807100998_8711490683396947968_o

29357001_2031536903767655_193983452054290432_o