ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เป็นประธาน
132391038_708568696508781_7806839227719762777_n

132441976_861389687952088_6696426529005954159_n

132447268_1101379770301584_5815758017731031864_n

132484083_432171091298650_2038080476032061394_n

132606257_2833341053611216_8815870462007885510_n

132639276_747911159163343_904586790200247593_n

132840672_154198546090028_4700579977081326579_n

132873177_420170109124871_6258576154444744152_n