ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง เป็นประธาน และคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
DSC07766

DSC07716

DSC07717 - Copy

DSC07720

DSC07726

DSC07728

DSC07733

DSC07736

DSC07740 - Copy

DSC07745 - Copy

DSC07746

DSC07751 - Copy

DSC07753

DSC07776

DSC07778

DSC07784

DSC07787