ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง เป็นประธาน
ก่อนวาระการประชุม ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ น.ส.จิรพันธ์ กันตังกุล นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพกันตัง และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรางวัล พระพฤหัสบดี โดยมอบกรรมการตัวแทนสังกัดเป็นผู้รับมอบแทน
สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
DSC08369

DSC08370

DSC08371

DSC08376

DSC08378 - Copy

DSC08380

DSC08382

DSC08384

DSC08385

DSC08387

DSC08389

DSC08390

DSC08392

DSC08393

DSC08394

DSC08396

DSC08398

DSC08400

DSC08401

DSC08403

DSC08405

DSC08409

DSC08410

DSC08413

DSC08432

DSC08435