ประชุมคณะกรรมการ สกสค.

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรังครั้งที่ 9/2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน

DSC00095

S__22028293

S__22028296

S__22028295

S__22028294