ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง โดยมี ดร.สวนดี นานอน เป็นประธาน
DSC05000

DSC05002

DSC05003

DSC05004

DSC05005

DSC05006

DSC05007

DSC05009

DSC05010

DSC05011

DSC05014

DSC05015