ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูฯ

ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ร่วมประชุมกับชมรมครูบำนาญจังหวัดตรัง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง
ในการประชุมครั้งนี้ โรงพยาบาลศุภมิตร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการ “โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก” ให้แก่คณะกรรมการชมรมครูบำนาญจังหวัดตรัง และคัดกรองต้อกระจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
DSC07114

DSC07116

DSC07118

DSC07119

DSC07120

DSC07124

DSC07126

DSC07128

DSC07129

DSC07130

DSC07131

DSC07134

DSC07135

DSC07139