ประชุมรับนโยบายการดำเนินงาน

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ประชุมรับนโยบายการดำเนินงานโดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. จากท่านอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการสกสค.
S__54231054

S__54231055

S__54231056