ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง และนางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทับทิมทองแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์10598

S__56557572