ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อรับมอบนโยบายการจัดงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
23069

S__63602697