ประชุมและพบปะคณะกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ประชุมและพบปะคณะกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตรังซึ่งจัดประชุมร่วมกับชมรมครูบำนาญจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง

DSC06940

DSC06943

DSC06949

131822865_130834762142444_1160156301652417567_n