ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง (รอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 – 5 ธันวาคม 2561) โดยมี นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นกรรมการ และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง
DSC03217

DSC03222

DSC03223

DSC03224

DSC03232

DSC03234

DSC03235

DSC03243

DSC03254

DSC03255

DSC03256