ผอ.สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี  นานอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ รายนายบุญลือ  ศุภศรี  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  376136  เป็นเงิน  200,000  บาท ให้แก่ทายาท

20426974_10209351020708496_2013344516_o