ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง รายงานตัวพร้อมอวยพรปีใหม่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

18 ธันวาคม 2563 ดร.สันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง รายงานตัวพร้อมอวยพรปีใหม่ต่อนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
DSC06956