ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี  นานอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง   มอบค่าจัดการศพ รายนางสาวนันทิกา  จิโสะ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 903382 เป็นเงินจำนวน  200,000  บาท  ให้แก่ทายาท

15857504_10207816893196267_1857566403_o