พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ทีมผู้บริหารและบุคลากร กศน. จังหวัดตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง
DSC04735

DSC04738

DSC04740

DSC04741

DSC04750

DSC04760

DSC04761

DSC04762

DSC04767

DSC04769
ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง ได้รับเชิญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น.
DSC04775

DSC04777

DSC04785

DSC04796

DSC04801