พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง พบปะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มหนองตรุด – นาท่าม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.
DSC04608