พบปะสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพบปะสมาชิก ช.พ.ค. กับชมรมครูบำนาญจังหวัดตรัง ในวันจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.

DSC00444 DSC00445 DSC00434 DSC00438