มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

     ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ ราย นางสุดใจ หยงสตาร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 376168 เป็นเงิน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท คณะเจ้าภาพเริ่มงาน 22-23 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมย่านตาขาว จังหวัดตรัง ฌาปนกิจ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ วัดนิกรรังสฤษฎิ์ จังหวัดตรัง

S__17063953