มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

 

                                                   สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ รายนางเพ็ญพิศ  ณ พัทลุง  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  60043 เป็นเงิน 200,000  บาท ให้แก่ทายาท  คณะเจ้าภาพเริ่มงาน วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ฌาปนกิจ      วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ณ วัด คลองน้ำเจ็ด จังหวัดตรัง

20597733_10209399599962947_1400383684_o