มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

13569810_10206505472451568_2041426038_o

สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.  ถึงแก่กรรม ราย นายสุวิทย์   แก้วลาย     สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เลขประจำตัว 410766   เป็นเงินจำนวน  100,000  บาท ให้แก่คู่สมรส นางประภา   แก้วลาย    คณะเจ้าภาพ เริ่มงาน 28  มิถุนายน 2559 – 29  มิถุนายน 2559 ณ วัดควนขัน  และทำพิธีฌาปณกิจ ในวัน พฤหัสบดี  ที่ 30  มิถุนายน 2559 ณ วัดพระงาม   จ.ตรัง