มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

IMG_3013

สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.  ถึงแก่กรรม ราย นางวรรณา  ตั้งชู   สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม เลขประจำตัว 219561 เป็นเงินจำนวน  100,000  บาท ให้แก่คู่สมรส นาย สุชาติ  ตั้งชู   คณะเจ้าภาพ เริ่มงาน 12 มิถุนายน 2559 – 13 มิถุนายน 2559 และทำพิธีฌาปณกิจ ในวัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ วัดไตรสามัคคี  อ.ห้วยยอด จ.ตรัง