มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าศาสนพิธี เป็นเงิน 3,000 บาท เงินค่าจัดการศพ นายขุม สีสุข สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 121747 จำนวนเงิน 200,000 บาท สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 124908 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ นางผะอบ สีสุข คู่สมรส
คณะเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ณ วัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
สวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มกราคม 2562
ฌาปนกิจวันที่ 31 มกราคม 2562
51170873_2239556986298978_4549955132086812672_o

51189004_2239557009632309_5864252400683974656_o

50534768_2239557036298973_593195426652356608_o