มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 100,000 บาท ของนายวิพัฒน์ สุทธินนท์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 49315 ให้แก่ นางอารมณ์ สุทธินนท์ คู่สมรส
เจ้าภาพได้นำศพมาบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2561 และ ฌาปนกิจ วันที่ 21 พฤษภาคม 261 ณ วัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
DSC01051