มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ของ น.ส.วนิดา คงเจริญ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 291727 ให้แก่ นางเพ็ญศรี วงษ์ขจร ผู้อุปการะ
เจ้าภาพได้ฌาปนกิจไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 261 ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง32765159_2063727416988596_3717665765193678848_n