มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ของ นายสวัสดิ์ จันทร์ผ่อง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 122123 ให้แก่ นางผจง จันทร์ผ่อง คู่สมรส
สวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ฌาปนกิจวันที่ 2 มิถุนายน 2561
ตั้งศพบำเบ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดกุฏยาราม (วัดกุฏนอก) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
33831987_2067449936843018_4647290464087572480_o