มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ของ นางพิมพ์พรรณ เหลียวพัฒนพงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 440588 ให้แก่ นางกีรติ สถาพรนานนท์ บุตร
พิธีฌาปนกิจนางพิมพ์พรรณ เหลียวพัฒนพงศ์ คณะเจ้าภาพได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
DSC01531