มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ คุณพ่อเหม เสียมไหม สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 95029 จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นายมนตรี เสียมไหม บุตร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
คณะเจ้าภาพฝังศพคุณพ่อเหม เสียมไหม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ตามประเพณีศาสนาอิสลาม
DSC03168