มอบค่าจัดการศพ

            ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง  มอบค่าจัดการศพ ราย นายสมพร สุทธิยาภรณ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 1126978 เป็นเงิน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท  คณะเจ้าภาพเริ่มงาน 20-21 สิงหาคม 2560 ฌาปนกิจ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ วัดนานอน จังหวัดตรัง

S__16244775 S__16244774