มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน200,000 บาท ให้แก่ทายาทคุณครูวาสนา ปิยะทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 694595 ฌาปนกิจแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ วัดโคกพิกุล ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

22850330_1828017613892912_1713075691_o