มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน200,000 บาท ให้แก่ทายาทคุณครูสำราญ อุปัญญ์ ครูวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 422956 สวดพระอภิธรรม วันที่ 23 – 27 ตุลาคม 2560 และฌาปนกิจวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ วัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC00142