มอบค่าจัดการศพ

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 497990 จำนวนเงิน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 360358 จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้แก่ทายาทคุณครูสุเชต ชะนะพันธ์ ข้าราชการบำนาญสังกัด สพม.เขต 13 ฌาปนกิจไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ วัดกุฏยาราม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC00147