มอบค่าจัดการศพ

นางวิภา นิ่มกาญจนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน200,000 บาท ให้แก่ทายาทคุณครูวิลาวัลย์ สงสมพันธุ์ ข้าราชการครูบำนาญสังกัดเทศบาลนครตรัง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 42515 สวดพระอภิธรรม วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 และฌาปนกิจวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

DSC00149