มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 219379 นางละออง อินยะรัตน์ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นางสาวเจตนา อินยะรัตน์ บุตรสาว ซึ่งนางละออง อินยะรัตน์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดเขาพระวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2560 และฌาปนกิจไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ วัดเขาพระวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

ละอองอินยะรัตน์