มอบค่าจัดการศพ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 100,000 บาท ของนายชำนาญ เรืองจันทร์ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 89468 ให้แก่ นางทรรศนีย์ เรืองจันทร์ คู่สมรส
DSC00996