มอบค่าจัดการศพ

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตรัง มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ของนางพรรณี ทวีกุล สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 79420 ให้แก่ นางปรียนันท์ กิตติพงศ์วิวัฒน์ บุตรสาว
DSC01034