มอบค่าจัดการศพ

  ดร.สวนดี  นานอน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดตรัง มอบค่าจัดการศพ นายสุทธิพงษ์  พรหมสุทธิ์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว125581 และนายสุเทพ  วรรณจิตร  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 356119 เป็นเงินจำนวน  รายละ  200,000  บาท ให้แก่ทายาท

17372914_10208359900451109_371761429_o

17430594_10208354502156155_1092652258_o