มอบพวงหรีดและเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง มอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน200,000 บาท ให้แก่ทายาทคุณครูณรงค์ บัวทอง ข้าราชการบำนาญ สพป.ตรัง เขต 1 สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 151015 คณะเจ้าภาพเริ่มงาน 22-23 กันยายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จ.ตรัง ฌาปนกิจ วันที่ 24 กันยายน 2560 ณ วัดโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

S__19456031